Obvodní kola chlapců a dívek v Basketbale (III. kat.)

Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové vydává propozice obvodních kol chlapců a dívek v Basketbale

 

 
 

Pořadatel: Dům dětí a mládeže Mor.  Třebová, Gymnázium Moravská Třebová, Pod patronací Okresní rady AŠSK

 

Termín: 
15. 2. 2017 III. kategorie dívky od 14,00 hodin
16. 2. 2017 III. kategorie chlapci od 14,00 hodin

(rok narození: 2005,2004,2003)

Místo: tělocvična Gymnázia Mor. Třebová

Přihlášky: telefonicky na DDM do 9.2.2017, pokud bude malý počet družstev dívek odehrajeme turnaj společně s chlapci

Soupiska: družstvo školy odevzdá při prezentaci soupisku se jmény žáků, daty narození a čísly dresů, potvrzenou ředitelstvím školy 

Předpis: hraje se podle platných pravidel basketbalu a těchto propozic 

Soutěží: 5 členná družstva + 7 náhradníků         

Doba hry: 2 x 7minut (možnost úpravy)

Úbor: družstva nastoupí v jednotných dresech a obuvi vhodné do tělocvičny 

Systém hry: podle počtu přihlášených škol do soutěže (nalosováním)

                        

Určení pořadí:    
počet získaných bodů (vítězství 2b,porážka 1b,v případě rovnosti bodů dvou družstev o pořadí rozhoduje výsledek vzájemného zápasu, při rovnosti bodů u tří a více družstev se pořadí určí následovně: sestaví se zvláštní tabulka družstev se stejným poč. bodů, v níž se hodnotí vzájemná utkání pouze těchto družstev. O pořadí pak rozhoduje počet bodů ze vzájemných zápasů, dále rozhoduje rozdíl bodů ze vzájemných zápasů, potom rozhoduje rozdíl bodů ze všech utkání soutěže. Jeli i ten stejný rozhoduje poměr skóre ze všech utkání soutěže.

pozn.: vysílající škola odpovídá za zdravotní způsobilost svých žáků a případné úrazy

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek soutěže.

 

 

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved