Okresní kola III. kategorie v basketbale

Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové vydává propozice okresních kol chlapců a dívek III. kategorie v Basketbale.

 

 
 

Pořadatel:   Dům dětí a mládeže Mor. Třebová,Gymnázium Mor. Třebová, Pod patronací Okresní rady AŠSK


Termíny:
       
1. 3. 2017 od 8,30 hodin dívky
2. 3. 2017 od 8,30 hodin chlapci
 

Kategorie: III. (ročníky: 2005, 2004, 2003) 

Místo: tělocvična Gymnázia Mor. Třebová

Přihlášky: telefonicky na DDM do 22. 2. 2017

Soupiska: družstvo školy odevzdá při prezentaci soupisku se jmény žáků, daty narození a čísly dresů, potvrzenou ředitelstvím školy

Předpis: hraje se podle platných pravidel basketbalu a těchto propozic
Soutěží: 5 členná družstva + 7 náhradníků

Doprava: Litomyšl z autobusového nádraží v 7,15 hod., z Poličky od Sokolovny v 7,35 hod., Svitavy - zastávka u pojišťovny v 8,00 hod. do Mor. Třebové k Muzeu (ke gymnáziu)

Doba hry:  2 x 7 minut (možnost úpravy)

Úbor:  družstva nastoupí v jednotných dresech a obuvi vhodné do tělocvičny

Systém hry: podle počtu přihlášených škol do soutěže (nalosováním)                        

Určení pořadí:  
počet získaných bodů (vítězství 2b, porážka 1b)V případě rovnosti bodů dvou družstev o pořadí rozhoduje výsledek vzájemného zápasu, při rovnosti bodů u tří a více družstev se pořadí určí následovně: sestaví se zvláštní tabulka družstev se stejným počtem bodů, v níž se hodnotí vzájemná utkání pouze těchto družstev. O pořadí pak rozhoduje počet bodů ze vzájemných zápasů, dále rozhoduje rozdíl bodů ze vzájemných zápasů, potom rozhoduje rozdíl bodů ze všech utkání soutěže. Jeli i ten stejný rozhoduje poměr skóre ze všech utkání soutěže.

pozn : vysílající škola odpovídá za zdravotní způsobilost svých žáků a případné úrazy

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek soutěže.

 

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved