Výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ, MODRÁ PLANETA

Výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ, MODRÁ  PLANETA, 22. březen – SVĚTOVÝ DEN VODY

  

- Soutěž jednotlivců.
- Výtvarná technika – kresba, malba,
- kombinovaná technika, koláže.
- Formát A4, A3, A2. 

Kategorie:
I.  MŠ (téma: zvířátka a voda)
II.  1. – 3. třída (téma: život pod hladinou)
III. 4. – 5. třída (téma: voda živel)
IV.  6. – 7. třída (téma: voda a doprava)
V.   8. – 9. třída (téma: vodní sporty)                                                                       

Výtvarné práce čitelně označte jménem a příjmením soutěžícího, třídou, adresou školy a zašlete na adresu: DDM, Jevíčská 55, Moravská Třebová, 571 01

Uzávěrka prací je 30. 3. 2017

Vyhodnocení prací odbornou porotou proběhne 31. 3. 2017 v odpoledních hodinách v DDM. První tři z každé kategorie obdrží drobné ceny

Výtvarné práce budou vystaveny pro školy a veřejnost v Městské knihovně Ladislava z Boskovic v M. Třebové po celý duben

Počátkem května vrátíme všechny práce školám (poštou)

Plakát akce ke stažení: modra-planeta-letak.pdf

Případné informace v DDM, tel. 461 316 786 (Zdena Tauerová)

 

 

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved