Gymnastický čtyřboj 2017

Dům dětí a mládeže Mor. Třebová Vydává propozice obvodního kola gymnastického čtyřboje.

 

 

 

Termín soutěže: 21. 3. 2017

Kategorie:      
1. třída: chlapci, dívky
2. -3. třída: chlapci, dívky
4. -5. třída: chlapci, dívky

Prezentace a rozcvičení od 13,00 hodin, začátek soutěže ve 13, 30 hodin

Místo: malá tělocvična ZŠ Palackého Mor. Třebová
Pořadatel: DDM, ZŠ Palackého, Zdravé Město Mor. Třebová

Přihlášky: telefonicky na DDM do 15. 3.2017 (stačí nahlásit školu a počet dětí v kategorii 1. tříd, 2. - 3. tř. a 4. - 5.tříd)

 

Předpis: závodí se ve cvicích popsaných v brožuře: gym4boj-pravidla.doc

Soutěží zvlášť chlapci a dívky, dítě soutěží se ve čtyřech cvicích (podle zaslané brožurky a body na jednotlivých stanovištích se sčítají)

I.Kategorie: (1. třída, 2.-3.třída, chlapci, dívky):
1)Kotoul vpřed do dřepu
2)kotoul vpřed do sedu a kotoul vzad do dřepu
3) dřep, pádem vzad stoj na lopatkách,(podepřít boky)
4) rozběhem odraz snožmo na můstku s prohnutím

II. Kategorie: (4.–5. třída):
1) Kotoul vzad do stoj. rozkročného a kotoul vpřed,
2) váha předklonmo na jedné noze,
3) dřep, dlaně na zem před špičkami, napnout kolena, paže výdrž, hlava ke kolenům, dlaně na zemi, vzpor dřepmo, vztyk, (tento cvik byl v původní brožuře uveden chybně- děkuji)
4) přeskok- roznožka přes kozu našíř,

 
škola do soutěže může přihlásit max. 6 soutěžících v každé kategorii, tedy 6 chlapců a 6 dívek z 1.tříd, z 2-3.třídy a 4.- 5. tříd

Úbor: sportovní obuv a oděv vhodný pro gymnastiku,

Hodnocení: při rovnosti bodů rozhoduje - (prostná)
-první tři v každé kategorii (zvlášť chlapci, dívky) získají diplom a medaili (rozhoduje součet bodů na všech disciplínách)

 

Podmínky účasti: zdravotní způsobilost žáků pro účast v soutěži, doprovod starší 18 let, který zároveň pomůže při hodnocení soutěže!

Tělocvična bude otevřena od 13,00 hodin, aby se soutěžící mohli před zahájením soutěže rozcvičit.

Bližší informace Vám rádi sdělíme telefonicky na DDM Mor. Třebová

 

 

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved