Okresní kola IV. kategorie v basketbale

Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové vydává propozice okresního kola dívek kategorie: IV. v basketbale

  

Pořadatel: Dům  dětí a mládeže  v  Moravské  Třebové, Gymnázium Moravská Třebová, Pod patronací Okresní rady AŠSK

Termín:  16. 3. 2017 od 8,30 hodin

Místo: tělocvična gymnázia

Přihlášky: pořadatelé obvodních kol nahlásí postupující družstva nejpozději do 9. 3. 2017

Soupiska: družstvo školy odevzdá při prezentaci soupisku se jmény žáků, daty narození a čísly dresů, potvrzenou ředitelstvím školy

Předpis: hraje se podle platných pravidel košíkové a těchto propozic

Soutěží: 5 členná družstva + 5 náhradníků

Kategorie:  IV. dívky (narozené  2003, 2002, 2001, 2000)

Startovné: za družstvo 100,-Kč  - škola je členem AŠSK (není-li členem 200,-Kč)

V případě nedodržení výše uvedených podmínek bude družstvo vyřazeno ze soutěže.                          

Doba hry: 2 x 7 minut (možnost úpravy)

Úbor: družstva nastoupí v jednotných dresech a obuvi vhodné do tělocvičny

Systém hry: do okresního kola postupují vítězná družstva obvodních kol a družstvo pořadatelské školy (nalosováním podle přihlášených družstev)                        

Určení pořadí: 
počet získaných bodů (vítězství 2b,porážka 1b,V případě rovnosti bodů dvou družstev o pořadí rozhoduje výsledek vzájemného zápasu, při rovnosti bodů u tří a více družstev se pořadí určí následovně: sestaví se zvláštní tabulka družstev se stejným poč. bodů, v níž se hodnotí vzájemná utkání pouze  těchto družstev. O pořadí pak rozhoduje počet bodů ze vzájemných zápasů, dále rozhoduje rozdíl bodů ze vzájemných zápas, potom rozhoduje rozdíl bodů ze všech utkání soutěže. Jeli i ten stejný rozhoduje poměr skore ze všech utkání soutěže.

Doprava:  Litomyšl z autobusového nádraží 7,00 hod., z Poličky od Sokolovny v v 7,30 hod., Svitavy - zastávka u pojišťovny v 7,55 hod. do Mor. Třebové k Muzeu. (ke gymnáziu)

pozn.: vysílající škola odpovídá za zdravotní způsobilost svých žáků a případné úrazy

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek soutěže.

 

 

 

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved