Vodní svět s Ťukem a Bzukem

Vodní svět s Ťukem a Bzukem, čtvrtek 20. 4. 2017 od 8:30 do 12:00 hod. na Knížecí louce v MTZnámí čmeláčci nechtějí, aby pršelo na jejich louku. Proto se vydají do světa zjistit, jak to vlastně s tím deštěm je. Cestou potkají zvířecí kamarády, zažijí dobrodružství a na konci putování zjistí, že vlastně pršet musí - protože bez vody by nebyl život na planetě Zemi.

Plakát ke stažení: den-vody-2017.pdf

Zábavně vzdělávací program pro MŠ – „velčáci“ a 1. – 3. třídy ZŠ.

Soutěžemi na stanovištích si připomeneme 22. březen - Světový den vody.

Akce součástí kampaně DEN ZEMĚ v MT.

Prezentace: Třídní kolektivy se objednají telefonicky v DDM do 19.4. – zařazení do časového harmonogramu. Absolvování stanovišť na místě – max. 1 hod. Kolektivy obdrží upomínkovou tašku s drobnostmi.

Kontakt - Z. Tauerová – tel. 461 316 786


Než otočíš kohoutkem - EXKURZE
(čistička odpadních vod)
Pro třídní kolektivy 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.

Objednat se můžete telefonicky ve VHOS, a.s. M. Třebová
Kontakt: p. Krhlová - tel. 461 357 142


Těší se pořadatelé

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved