Přespolní běh

Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové, vydává propozice pro obvodní kolo: Přespolní běh 

 

 


POŘADATEL : ZŠ Kostelní nám. Moravská Třebová, Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové, Pod patronací Okresní rady AŠSK Svitavy
TERMÍN : úterý 26.9.2017

 

MÍSTO : 
- trať v prostoru Křížového vrchu
- prezentace Křížový vrch – lavičky, Fit stezka
- cesta bude značena od Smuteční obřadní síně


ČASOVÝ ROZPIS:
13,15 hod. Školní družiny l.- 2. tříd
13,30 hod. 3.- 5. třídy
14,30 hod. III. – IV. kategorie
15,00 hod. V. – VI. kategorie SŠ

PŘIHLÁŠKY : 
- na místě l5 minut před startem, ale nahlaste účast školy na DDM telefonicky
- prezentace pro školní družiny již od 13,00 hod.
- bližší informace na DDM (tel. 461316786, 731151790)

ŠATNY: nejsou k dispozici
PŘEDPIS: závodí se podle pravidel atletiky pro přespolní běhy a těchto propozic


KATEGORIE :

1. -2. třídy (družiny)

žáci , žákyně

2011 - 2010- 2009

asi 500m

3. třídy

žáci , žákyně

2009, 2008

l kolo

4. třídy

žáci, žákyně

2008, 2007

l kolo

5. třídy

žáci, žákyně

2007, 2006

l kolo

6. - 7. třídy

žáci, žákyně

2006, 2005,  2004

 prima , sekunda 

                       1 kolo

víceletých gymnázií

8. - 9. třídy

žáci, žákyně

2004, 2003, 2002, 2001

tercie,  kvarta

                     1 kolo

víceletých gymnázií

V.kategorie

2002-1998

D  l kolo   H 2

 

SOUTĚŽ- POSTUP DO OKRESU :
- jednotlivci od 3. -5. třídy
- družstva: za družstva škol III. - IV. kategorie a SŠ V. – VI. kategorie za družstvo startuje 6 běžců v jedné kategorii, bodují čtyři nejlepší,

PODMÍNKY ÚČASTI : 
- družstva vypište jmenovitě na soupisku, kterou odevzdáte na místě
- doprovod starší l8 let, který v průběhu akce zajišťuje dozor
- vysílající škola zodpovídá za zdravotní způsobilost žáků

Okresní kolo proběhne 4. 10. 2017 v Poličce


Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved