Propozice obvodních kol chlapců a dívek v basketbale 2018

Propozice obvodních kol chlapců a dívek v basketbale.

 

Pořadatel:  Dům dětí a mládeže Mor. Třebová, Gymnázium Moravská Třebová, Pod patronací Okresní rady AŠSK

Termíny:

IV. kategorie- chlapci  22. 2. 2018 od 14,00 hodin (rok narození:2004, 2003, 2002, 2001)
IV. kategorie - dívky  27. 2. 2018 od 14,00 hodin
    

Místo: tělocvična Gymnázia Mor. Třebová

Přihlášky: telefonicky na DDM do 15. 2. 2018, pokud se nahlásí málo družstev budou obě soutěže odehrány v jeden den 22. 2. 2018, proto prosím o rychlé nahlášení do soutěže

Soupiska:  družstvo školy odevzdá při prezentaci soupisku se jmény žáků, daty narození a čísly dresů, potvrzenou ředitelstvím školy

Předpis:  hraje se podle platných pravidel basketbalu a těchto propozic

Soutěží:  5 členná družstva + 7 náhradníků        

Doba hry: 2 x 7minut (možnost úpravy) 

Úbor: družstva nastoupí v jednotných dresech a obuvi vhodné do tělocvičny

Systém hry: podle počtu přihlášených škol do soutěže, sestavení tabulky proběhne na DDM

                        

Určení pořadí:     
počet získaných bodů (vítězství 2b,porážka 1b,v případě rovnosti bodů dvou družstev o pořadí rozhoduje výsledek vzájemného zápasu, při rovnosti bodů u tří a více družstev se pořadí určí následovně: sestaví se zvláštní tabulka družstev se stejným poč. bodů, v níž se hodnotí vzájemná utkání pouze těchto družstev. O pořadí pak rozhoduje počet bodů ze vzájemných zápasů, dále rozhoduje rozdíl bodů ze vzájemných zápasů, potom rozhoduje rozdíl bodů ze všech utkání soutěže. Jeli i ten stejný rozhoduje poměr skóre ze všech utkání soutěže.

 

pozn.: vysílající škola odpovídá za zdravotní způsobilost svých žáků a případné úrazy

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek soutěže.

                                                                                                                                                                                                      

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved