Basketbal, okresní kola 2018

Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové vydává propozice okresního kola dívek kategorie: IV. v Basketbale

 Pořadatel : Dům  dětí a mládeže  v  Moravské  Třebové, Gymnázium Moravská Třebová, Pod patronací Okresní rady AŠSK

Termín: 8. 3. 2018 od 8,30 hodin
Místo: tělocvična gymnázia
Přihlášky: pořadatelé obvodních kol nahlásí postupující družstva nejpozději do 1. 3. 2018
Soupiska: družstvo školy odevzdá při prezentaci soupisku se jmény žáků, daty narození a čísly dresů, potvrzenou ředitelstvím školy
Předpis: hraje se podle platných pravidel basketbalu a těchto propozic
Soutěží: 5 členná družstva + 5 náhradníků

Kategorie:  IV. dívky (narozené 2004, 2003, 2002, 2001)

Startovné: za družstvo 100,-Kč  - škola je členem AŠSK (není-li členem 200,-Kč)

V případě nedodržení výše uvedených podmínek bude družstvo vyřazeno ze soutěže.                         

Doba hry: 2 x 7 minut (možnost úpravy), V případě nerozhodného výsledku se bude čas nastavovat o 3 minuty

Úbor: družstva nastoupí v jednotných dresech a obuvi vhodné do tělocvičny

Systém hry: do okresního kola postupují vítězná družstva obvodních kol a družstvo pořadatelské školy

 

Určení pořadí:  
Počet získaných bodů (vítězství 2b,porážka 1b,V případě rovnosti bodů dvou družstev o pořadí rozhoduje výsledek vzájemného zápasu, při rovnosti bodů u tří a více družstev se pořadí určí následovně: sestaví se zvláštní tabulka družstev se stejným poč. bodů, v níž se hodnotí vzájemná utkání pouze těchto družstev. O pořadí pak rozhoduje počet bodů ze vzájemných zápasů, dále rozhoduje rozdíl bodů ze vzájemných zápasů, potom rozhoduje rozdíl bodů ze všech utkání soutěže. Jeli i ten stejný rozhoduje poměr skóre ze všech utkání soutěže.

Doprava:  Litomyšl z autobusového nádraží 7,00 hod., z Poličky od Sokolovny v v 7,30 hod., Svitavy - zastávka u pojišťovny v 7,55 hod. do Mor. Třebové k Muzeu. (ke gymnáziu)

pozn.: vysílající škola odpovídá za zdravotní způsobilost svých žáků a případné úrazy

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek soutěže.

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved