Basketbal, okresní kola, III. kategorie, 2018

Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové vydává propozice okresních kol chlapců a dívek III. kategorie v Basketbale.

 
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Mor. Třebová, Gymnázium Mor. Třebová, Pod patronací Okresní rady AŠSK

Termíny:        
6. 3. 2018 od 8,30 hodin dívky
7. 3. 2018 od 8,30 hodin chlapci

Kategorie: III. (ročníky: 2006, 2005, 2004)
Místo: tělocvična Gymnázia Mor. Třebová
Přihlášky: telefonicky na DDM do 2. 3. 2018

Soupiska:  družstvo školy odevzdá při prezentaci soupisku se jmény žáků, daty narození a čísly dresů, potvrzenou ředitelstvím školy
Předpis:  hraje se podle platných pravidel basketbalu a těchto propozic
Soutěží: 5 členná družstva + 7 náhradníků

Doprava:  Litomyšl z autobusového nádraží v 7,00 hod., z Poličky od Sokolovny v 7,30 hod., Svitavy - zastávka u pojišťovny v 7,55 hod. do Mor. Třebové k Muzeu (ke gymnáziu)

Doba hry: 2 x 7 minut (možnost úpravy) v případě nerozhodného výsledku prodloužení o 3 minuty
Úbor: družstva nastoupí v jednotných dresech a obuvi vhodné do tělocvičny

Systém hry: podle počtu přihlášených škol do soutěže                    

Určení pořadí:
počet získaných bodů (vítězství 2b, porážka 1b)V případě rovnosti bodů dvou družstev o pořadí rozhoduje výsledek vzájemného zápasu, při rovnosti bodů u tří a více družstev se pořadí určí následovně: sestaví se zvláštní tabulka družstev se stejným počtem bodů, v níž se hodnotí vzájemná utkání pouze těchto družstev. O pořadí pak rozhoduje počet bodů ze vzájemných zápasů, dále rozhoduje rozdíl bodů ze vzájemných zápasů, potom rozhoduje rozdíl bodů ze všech utkání soutěže. Jeli i ten stejný rozhoduje poměr skóre ze všech utkání soutěže.

pozn : vysílající škola odpovídá za zdravotní způsobilost svých žáků a případné úrazy

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek soutěže.

 

 

 

               

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved