Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2018

Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové vydává propozice 50. ročníku žákovské soutěže v atletice: Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2018

 


Pořadatel:    Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, Základní škola Palackého Moravská Třebová, Okresní rada AŠSK

Termín:
2. 5. 2018 od 8,00 mladší žáci, mladší žákyně (2006, 2005, 2004III. kategorie OPRAVA
3. 5. 2018 od 8,00 starší žáci, starší žákyně (2004, 2003,2002,2001) IV. kategorie

Místo: hřiště ZŠ Palackého Moravská Třebová

Do soutěže účast školy nahlaste telefonicky do 24. 4. 2018 – pokud bude malý zájem proběhnou obě kategorie v jeden den 3. 5. 2018     

Přihlášky: na přiložených tiskopisech s dodržením barevného rozlišení do DDM nejpozději do 26. 4. 2018

(je nutné připravit prezenční listiny pro disciplíny) Soupiska bude potvrzená vedením školy. Tiskopisy pošlu v obálkách, úpravy v tiskopisech ráno před začátkem soutěže.

Předpis: závodí se podle pravidel atletiky, soutěžního řádu 50. ročníku Poháru rozhlasu a těchto propozic

Disciplíny:      
mladší žáci: 60m, 1000m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4x60m
mladší žákyně : 60m, 600m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4x60m
starší žáci: 60m, 1500m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4kg, štafeta 4x60m
starší žákyně: 60m, 800m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3kg, štafeta 4x60m

 

Podmínky účasti: 
- členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěže a tříd
- přihláška podaná v uvedeném termínu
- družstvo doprovází pedagogický dozor, který pomůže na jednotlivých disciplínách jako rozhodčí soutěže případně pomocník rozhodčího -  domluva telefonicky
- škola odpovídá za zdravotní způsobilost žáků a případné úrazy

Omezení startu: 
- závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě
- za družstvo mohou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž bodují nejlepší dva. Družstvo tvoří max. 12 závodníků stejné školy
- závodník startuje pouze v jedné věkové kategorii
- ve štafetě 4x60m mohou startovat 2 štafety za družstvo, boduje jedna lepší

Bodování:
hodnotí se podle tabulek, vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů, při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získá ve větším počtu disciplín vyšší počet bodů.

Úbor: školy nastoupí v jednotném dresu, popř. označení. Tretry jsou povoleny, kopačky ne.

Různé: pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nutnosti upraví podmínky soutěže, doprovod družstev pomůže na jednotlivých disciplínách.

Bližší informace na webové adrese: www.poharrozhlasu.cz

 

    

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved