Malý Detřichovský memoriál 36. ročník

Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové, Atletický klub AK Moravská Třebová, AVZO Technické sporty, Zdravé město Moravská Třebová vás zvou na Malý Detřichovský memoriál 36. ročník.
Termín:
8. května 2018
Místo: náměstí T. G. Masaryka Moravská Třebová
Prezentace: 8,30 – 9,00 hodin
Start: 9,00 hodin
 
Věkové kategorie a délky tratí:

2015a mladší   dívky i chlapci   50 m
2014   dívky i chlapci   50 m
2013   dívky i chlapci   100 m
2012   dívky i chlapci   100 m
2011- 2010  Nejmladší žáci dívky  chlapci 1 kolo (cca 300 m)
2009- 2008   dívky chlapci 1 kolo (cca 300 m)
2007- 2006 Mladší žáci dívky chlapci 1 kolo (cca 300 m)
2005- 2004   dívky chlapci 1 kolo (cca 300 m)
2003-2002-2001 starší žáci ZŠ dívky chlapci 2 kola (cca 600 m)
d3 kola (cca 600 m) – ch
 
Věcné ceny pro závodníky věnovalo Zdravé město a Atletický klub AK Moravská Třebová.
 
Na vaši účast se těší pořadatelé.

Copyright © 2012, DDM Moravská Třebová - Maják | DWD smART/Jakub Trčka. All rights reserved