MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Covid 19

1. Čím se řídíte při zavádění jednotlivých opatření?

05.11.2020


Dům dětí a mládeže Moravská Třebová je státní školské zařízení a řídí se pokyny MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Tyto pokyny...

2. Kdy obnovíte činnost DDM?

05.11.2020


V tuto chvíli neznáme termín obnovení provozu našeho DDM, ale dle momentálního vývoje v České republice se obáváme, že ...

3. Jak to bude s platbami, které jsme za kroužky uhradili?

05.11.2020


Nemusíte se obávat, že byste o peníze přišli. U každého kroužku garantujeme předem stanovený počet „odučených“ hodin za pololetí (je to různé) a poměrnou část...