OSOBNÍ ÚDAJE

26.Jaký je rozsah osobních údajů, který potřebujete?

05.11.2020


Údaje pro přihlášení na kroužek/tábor/akci potřebujeme pro splnění zákonné povinnosti vést tzv. školní matriku. Tuto povinnost nám ukládá...

27. K jakým údajům potřebujete náš souhlas?

05.11.2020


Rádi bychom při naší práci a její propagaci využívali fotografie či videonahrávky z jednotlivých programů. Při tom se obtížně vyhneme...

28. Kde najdu informaci o rozsahu údajů, které evidujete?

05.11.2020


U každé přihlášky je druhá strana, která obsahuje souhrnnou informaci o všech důvodech zpracování údajů, které mají vztah k této...

29. Jak s osobními údaji nakládáte?

05.11.2020

Papírové přihlášky ke kroužkům a táborům jsme povinni archivovat ke splnění zákonných požadavků na vedení školní matriky a kontrolu...

30.Jaká práva v souvislosti se zpracováním os. údajů v DDM

05.11.2020


Kdokoli má právo požádat o výmaz osobních údajů, které o něm evidujeme. Vezměte v úvahu, že tento výmaz bude ve většině případů pouze částečný, protože...