ZÁJMOVÁ ČINNOST – další informace

21. Kdy začínají kroužky?

05.11.2020


Každý kroužek má svá specifika a termín začátku je volen také podle situace a potřeby (tréninky na závody a soutěže apod.). Kroužky v prvním pololetí...

22. Musím své dítě z kroužku omlouvat?

05.11.2020

Ano, žádáme Vás o to. Každá činnost vyžaduje přípravu a pedagogové program uzpůsobují i počtu účastníků. Některé kroužky jsou na přípravu velmi náročné...

23. Musím své dítě z kroužku/tábora odhlásit, pokud již...

05.11.2020


Ano, tato informace je pro nás nezbytná, abychom Vaše dítě vyřadili z databáze u konkrétního kroužku/tábora a uvolnili tak...

24. Jak řešit úrazy?

05.11.2020


Pokud se v době konání kroužku/tábora stane úraz, je povinností pedagoga tuto skutečnost oznámit rodičům (zákonným zástupcům) a poskytnout...

25. Stále něčemu nerozumím, na koho se mohu obrátit?

05.11.2020


Záleží na povaze Vašeho dotazu, ale kdokoli ze zaměstnanců našeho DDM Vám rád pomůže. Kontakty na jednotlivé...