ZÁJMOVÁ ČINNOST – platby

16. Jak a kdy mám zaplatit kroužek /tábor/akci?

05.11.2020


Pokyny k platbě obdržíte e-mailem společně s přihláškou. Konkrétní částku vždy uhraďte dle pokynů...

17. Mohu kroužek/tábor/akci zaplatit v hotovosti?

05.11.2020


Jelikož zpracovávání hotovostních plateb vyžaduje mnohem větší nároky na pracovní síly i bezpečnost, preferujeme platby převodem. Pokud Vám ale...

18. Když zaplatím kroužek /tábor a poté dítě odhlásím...

05.11.2020


Upozorňujeme, že účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.) nebo z důvodů na straně Majáku. V případě, že

19. Jak mám postupovat, když chci vystavit doklad pro ZP?

05.11.2020


Pokud platíte v hotovosti v kanceláři DDM, vystavíme Vám příjmový doklad, který zdravotní pojišťovny akceptují. V případě...

20. Tábor uhradí můj zaměstnavatel, jak mám postupovat?

05.11.2020


Máte-li možnost získat finanční příspěvek zaměstnavatele na úhradu tábora, napište e-mail paní účetní m.krajickova@ddm-mt.cz a doplňte...