PRAVIDLA PRO FUNGOVÁNÍ DDM MAJÁK

PRAVIDLA PRO FUNGOVÁNÍ DDM MAJÁK

04.06.2023

Kdo jsme?

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou městem Moravská Třebová a patříme mezi školská zařízení zařazené do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Naším posláním je motivovat, podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, ale i dospělé k rozvoji osobnosti, k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména smysluplnému využívání volného času, a to širokou nabídkou činností v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem pedagogů.
Zájmové vzdělání je realizováno formou pravidelné zájmové činnosti (zájmové kroužky), příležitostné zájmové činnosti (akce) a táborové a letní činnosti. Nabízíme výukové programy pro školy, soutěže a také pořadatelství různých akcí pro širokou veřejnost. Vykonáváme činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.
 
Čím se řídíme?
Chod našeho školského zařízení má svá pravidla, která vycházejí z platných právních předpisů. Obsah naší činnosti je vymezen jednak Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský zákon) a dalšími právními předpisy, zejména pak Vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Mezi základní dokumenty naší organizace, podle nichž se uskutečňuje veškeré zájmové vzdělání, patří Vnitřní řád a Školní vzdělávací program. Tyto dokumenty jsou k dispozici v hale DDM a také na webových stránkách naší organizace v sekci MENU/DOKUMENTY ORGANIZACE nebo na tomto odkaze: https://www.ddm-mt.cz/o-nas-dokumenty-organizace

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.