ZÁJMOVÉ ÚTVARY (kroužky)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY (kroužky)

04.06.2023

Kdy začínají kroužky? 
Každý kroužek má svá specifika a termín začátku je volen také podle situace a potřeby (tréninky na závody a soutěže apod.). Kroužky v prvním pololetí většinou začínají první týden v říjnu. V září probíhají první informativní schůzky, na kterých se zájemci i rodiče dozví vše o fungování, podmínkách, termínu zahájení činnosti apod. Během září se také vyřizují smlouvy se školami a jinými organizacemi kvůli pronájmu tělocvičen a ostatních prostor.
 

Může si moje dítě kroužek nejprve vyzkoušet?
Ano, je to samozřejmě možné a to 1 - 2x vždy při zahájení činnosti a po domluvě s vedoucím. Pokud se činnost dítěti bude líbit, je ho třeba co nejdříve přihlásit a uhradit příslušný poplatek.
 

Otevřete vždy každý kroužek, který je v nabídce?
Toto bohužel zajistit nemůžeme. Pokud se nenaplní minimální kapacita, která je u každého kroužku stanovena individuálně s ohledem na činnost, náklady apod., kroužek otevřen nebude, V takovém případě budou již uhrazené poplatky vráceny ve 100%.
Ve výjimečných případech a po dohodě se zájemci a ředitelkou DDM, může být kroužek otevřen i s menším počtem účastníků, avšak v případě navýšení poplatku.
 

Může se stát, že bude činnost kroužku ukončena během školního roku?
Ano, i to se může stát, a to zejména z důvodu odhlášení účastníků a nezajištění minimální kapacity viz předešlá odpověď. I v takovém případě platí, že by byly uhrazené poplatky za neproběhlé schůzky vráceny.

Musím své dítě z kroužku omlouvat?  
Ano, žádáme vás o to. Každá činnost vyžaduje přípravu a pedagogové program uzpůsobují i počtu účastníků. Některé kroužky jsou na přípravu a organizaci velmi náročné a na jejich vedení se podílí hned několik pedagogů. Pokud na schůzku nedorazí většina účastníků, je naplánovaná činnost narušená, v některých případech dokonce nemožná.

Dalším důležitým důvodem k omlouvání je bezpečnost vašich dětí. Pokud na kroužek dochází samy, je žádoucí, aby vedoucí informaci o nepřítomnosti měli a nemuseli o ně mít obavu.
Proto vás prosíme o včasné omlouvání, stačí formou sms vedoucímu, Telefonní číslo vám sdělí na 1. schůzce nebo si ho vyžádejte v DDM.

Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru a neinformoval nás o důvodech své neúčasti, považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací.
 

Jak řešit úrazy?
Pokud se v době konání kroužku/tábora stane účastníkovi úraz, musí tuto skutečnost ihned nahlásit vedoucímu. Ten poskytne účastníkovi první pomoc, v případě potřeby zajistí lékařské ošetření a neprodleně vyrozumí zákonného zástupce, následně také vedení DDM. Úraz musí být vždy zapsán do knihy úrazů. V případě, že se jednalo o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole nebo školském zařízení zasahující do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, vyhotoví se záznam o úraze a dále se postupuje v souladu s právními předpisy a v součinnosti se zákonnými zástupci.
 

Stále něčemu nerozumím, na koho se mohu obrátit?
Záleží na povaze Vašeho dotazu, ale kdokoli ze zaměstnanců našeho DDM vám rád pomůže. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete na našem webu s sekci MENU/KONTAKTY/kontakty na pracovníky https://www.ddm-mt.cz/kontakty-pracovnici

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.