MENU

NOVINKY

Novinky

09.07.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová

1.4.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012002

DDM NA FACEBOOKU

Informace k provozu DDM od 11.5.2020

06.05.2020

Vážení rodiče,
na základě metodického materiálu MŠMT pro znovuotevření DDM (ke stažení ZDE): KORONAVIR - ochrana zdraví a provoz SVČ do konce školního roku a pro ochranu zdraví vašeho i vašich dětí jsme byli nuceni zavést některá opatření, které je při činnosti zájmového vzdělávání nezbytné dodržovat. Jedná se zejména o:
  • do budovy DDM mají přístup pouze účastníci zájmového vzdělávání bez rodičů
  • ve společných prostorách nosí účastníci roušky podle pokynů pedagogů volného času
  • všichni účastníci musí mít s sebou sáček na uložení roušky
  • při vstupu do DDM použijí všichni účastníci dezinfekci rukou a dále se budou řídit pokyny pracovníků
  • před účastí v zájmovém vzdělávání (vstup do DDM, zahájení činnosti na hřišti atp.) musí předat zákonný zástupce podepsané četné prohlášení (ke stažení ZDE): KORONAVIR - čestné prohlášení. Pro ty, kteří nemají možnost si ho vytisknout a přinést podepsané, bude k dispozici u pracovníků DDM)
 
Abychom předešli dalším telefonickým dotazům, chtěli bychom vás informovat o tom, že byly znovuotevřené jen některé zájmové útvary – a to ty, kde byl zájem ze strany vedoucího i dostatečného počtu děti a kde jsme byli schopni zajistit dodržení stanovených pravidel. U zájmových útvarů, které otevřené nebyly, došlo k vracení poměrné části účastnického poplatku.
 

 Děkujeme vám, že respektujete naše podmínky
 
pracovníci DDM Moravská Třebová