MENU

NOVINKY

Novinky

09.07.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová

1.4.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012002

DDM NA FACEBOOKU

Den Země

26.04.2019 Den Země

V pátek 26. dubna proběhla v parku u muzea již tradiční akce Den Země. Jedná se o výchovně vzdělávací program zaměřený na ochranu přírody, který je určen dětem z mateřských škol, žákům ze základních škol, ale také veřejnosti. Letošní téma bylo zaměřeno na včely, jejich důležitost a roli, kterou v přírodě zastávají a tak soutěžními stanovišti nemohl provázet nikdo jiný, než včelka Mája. Děti se zábavnou formou dozvěděly, jak pracovité včelky skutečně jsou, zjistily, že včelí královna se živí pouze mateří kašičkou, z čeho se staví plásty pro malá vajíčka, čím a jak včelky vnímají vůně a další zajímavé informace. V parku bylo také připraveno „včelí okénko“ a děti mohly vidět, jak to skutečně v úlu vypadá. Díky krásnému počasí do parku dorazilo téměř 500dětí nejen z místních škol a školek, ale také z blízkého okolí. Pro všechny třídy byly připraveny nějaké drobnosti i výukový materiál a to především díky Zdravému městu a místní Agendě 21 a my za tuto, již tradiční podporu, velmi děkujeme. Rádi bychom také poděkovali společnosti VHOS a.s., jejíž zaměstnankyně uvařily dětem výborný čaj. Další, komu bychom také rádi poděkovali, jsou žáci z místního gymnázia, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích a všem účastníkům této akce se celé dopoledne věnovali.