Prázdniny se blíží

07.06.2019

Jelikož se školní rok chýlí ke svému konci a zájmové kroužky DDM pomalu ukončují svoji letošní činnost, chtěli bychom poděkovat vedoucím těchto kroužků a také dobrovolníkům za jejich práci s dětmi a pomoc při zajišťování různých akcí. Nesmírně si všech vážíme a budeme se těšit na další spolupráci. Děkujeme také dětem, které tyto kroužky navštěvují a tráví s námi svůj volný čas. Věříme, že se jim činnost v kroužcích líbí a že se budeme vídat zase po prázdninách. Přejeme všem, ať si je krásně užijí a doufáme, že k té letní pohodě přispějí i naše tábory, které jsme pro děti společně s dalšími pomocníky připravili.