MENU

NOVINKY

Novinky

09.07.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová

1.4.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012002

DDM NA FACEBOOKU

Poděkování Zdeňce Marečkové

02.08.2019 Poděkování Zdeňce Marečkové


V letošním roce se s činností v kroužku atletiky loučí Zdenka Marečková. Tento kroužek vedla neuvěřitelných 32 let a za tu dobu vychovala mnoho atletických talentů. Řada z nich nás reprezentovala na celostátních soutěžích se skvělými výsledky. Neradi ztrácíme tak obětavého a pracovitého člověka a věříme, že s námi bude i nadále ve světě atletiky spolupracovat a budeme se setkávat na sportovních soutěžích, pořádaných DDM. Za její práci vedoucí atletiky ji z celého srdce děkujeme.
Pracovníci DDM

Kroužek atletiky bude mít letos novou vedoucí a to Martinu Barákovou, která převezme štafetu po Zdeňce Marečkové. Martina je z Moravské Třebové a pracuje jako pedagog na ZŠ Městečko Trnávka a pravidelně se účastní obvodních i okresních kol sportovních soutěží. Kroužek bude probíhat již tradičně každé pondělí a čtvrtek od 17.00 do 18.00. hodin na ZŠ Palackého a dle zájmu bude rozšířen o hodinu plavání a to večtvrtek hned potréninku od 18.00 do 19.00hodin.