MENU

NOVINKY

Novinky

09.07.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová

1.4.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012002

DDM NA FACEBOOKU

Nový kroužek ZÁCHRANÁŘ

02.09.2019 Místní skupina Českého červeného kříže Moravská Třebová ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Moravská Třebová připravuje od září 2019 VZDĚLÁVACÍ KROUŽEK PRVNÍ POMOCI PRO MLADÉ ZDRAVOTNÍKY - kroužek ZÁCHRANÁŘ. 
 
Více informací se dozvíte na první schůzce, která se uskuteční 9. 9. 2019 V 16:30 V DDM.