MENU

NOVINKY

Novinky

09.07.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová

1.4.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012002

DDM NA FACEBOOKU

Šachový turnaj škol

23.10.2019

Ve středu 23. 10. 2019 od ranních hodin probíhal v krásných prostorách muzea v Moravské Třebové Přebor žáků základních a středních škol Moravskotřebovska a Jevíčska v šachu. Turnaje se zúčastnilo celkem dvacet osm mladých šachistů a největší zastoupení z místních škol měli žáci ZŠ Palackého. Zdatnými soupeři jim byli žáci ze ZŠ Kunčina, ZŠ Městečko Trnávka i ZŠ Jevíčko. Početné zastoupení měli také studenti Gymnázia v Jevíčku a Martin Borýsek, který je studentem zmiňovaného gymnázia, neztratil ani bod a stal se celkovým vítězem turnaje. V kategorii 1. – 5. třída obsadil první místo Vojtěch Šmehlík, druhá příčka patřila Leoně Bártové a pouze půl bodu za ní skončil Marek Gloc. V kategorii 6. – 9. třída se diplomy udělovaly v pořadí Vojtěch Gloser, Florian Beil a Jan Staněk. Jelikož byli studenti Gymnázia v Jevíčku jedinými účastníky v kategorii středních škol, putovaly pomyslné medaile tam a to díky Martinu Borýskovi, Janu Táborskému a Jonáši Binarovi. Poděkování a gratulace však patří všem účastníkům turnaje a to nejen za svoje téměř profesionální chování, ale za to, že pomohli vytvořit příjemnou atmosféru. Toto je zásluha především jejich vedoucích, kteří se jim celoročně věnují a vedou je k čestnému sportovnímu soutěžení v duchu fair play. Velké poděkování patří také panu Zdeňku Sojmovi, který se velkou měrou podílí na organizaci celého turnaje a společně s panem Zdeňkem Beilem vychovává v Moravské Třebové mladé šachisty. Nelze také opomenout na poděkování firmě VHOS a.s., která každoročně tuto soutěž finančně podporuje, a díky ní si můžou všichni zúčastnění odnést nějakou cenu. Děkujeme také Kulturním službám v Moravské Třebové za prima spolupráci a možnost turnaj pořádat právě v prostorách muzea, moc se nám tam všem líbí.

Fotografie z turnaje si můžete prohlédnout v naší fotogalerii - akce pro školy a školky.