MENU

NOVINKY

Novinky

09.07.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová

1.4.2019 Šablony II v DDM Moravská Třebová - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012002

DDM NA FACEBOOKU

Co zahřeje u srdce…

06.02.2020

Na poslední straně únorového zpravodaje jsem si přečetl o lezeckých úspěších Jáchyma Černého, který se prolezl v náročné konkurenci až ke zlatu. V článku je vzpomenuto, že svoji úspěšnou dráhu započal před pěti lety v lezeckém kroužku DDM. K jeho vítězné cestě za zlatem jsme mu nijak nepomohli, protože to všechno získal svým talentem a dřinou. Jsme ale rádi, že jsme stáli u startu jeho sportovní kariéry a pomohli mu v začátcích. Držíme palce, aby se mu dařilo i v dalších letech.
Mnozí úspěšní sportovci, kteří začínali v našich kroužcích, zapomněli na nekonečnou trpělivost, odborné vedení a osobní nasazení našich externích pracovníků. Zapomněli, kdo při nich stál, když dělali svoje první sportovní krůčky. O to víc mě hřeje u srdce ta krátká věta od rodiče bývalého člena kroužku, kterému jsme zdaleka nedali tolik, jako mnoha jiným. A přesto nezapomněl. Ta krátká věta je velkým oceněním naší práce.
Chtěl bych tímto poděkovat všem našim současným i bývalým vedoucím zájmových kroužkům za jejich náročnou a nedoceněnou práci, kterou odvádějí pro děti našeho města.
A těm budoucím vzkázat – pokud chcete pracovat jako pedagog volného času vykonávající dílčí pedagogickou činnost v našem zařízení, nabízíme vám spoustu práce, papírování, starostí, odpovědnosti, příprav a podobně a 100,-Kč hrubého za hodinu – ale také třeba něco, co vás jednou zahřeje u srdce…