Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou stanoveny podle nákladů na provoz jednotlivých kroužků a jsou vybírány pololetně
Na sportovně zaměřené kroužky přispívají zdravotní pojišťovny. Na základě žádosti Vám vystavíme potvrzení o zaplacení kroužku.