Ochrana oznamovatelů

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 
Naše organizace jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na svých webových stránkách. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti zaměstnavatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 

Způsob podání oznámení:

  1. vnitřním oznamovacím systémem, který organizace zřídila,

  2. prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

 
 Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

  1. písemně, v listinné podobě předat osobně,

  2. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,

  3. písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: whistleblowing@ddm-mt.cz

 
Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby:                         Mgr. Jiří Kobylka

Adresa pro zasílání písemných oznámení:  
   
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová,
Jevíčská 606/55, 571 01 Moravská Třebová 

e-mail: 
whistleblowing@ddm-mt.cz

Listinná podání označte na obálce: „Whistleblowing – neotvírat

Ochrana oznamovatelů 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.